Hakkımızda


Taşınmaz değerleme sektörü son yıllarda birçok akademik kurum tarafından lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimleri ile aktarılan, tecrübenin yanı sıra bilimsel verilerin kullanılması zorunluluğu olan bir süreç halini almıştır.


Rasyonel Grup Taşınmaz Değerleme A.Ş., sahip olduğu akademik altyapıya dayanarak değerleme sürecini sistematik ve bilimsel yöntemlerle yöneten genç, dinamik ve deneyimli kadrosuyla taşınmaz değerleme sektöründe rasyonel çözümler sunmaktadır.

Günümüz piyasa koşullarında beliren müşteri ihtiyaçları, değerleme sürecinin kaliteli olduğu kadar hızlı sonuçlanmasını gerektirmektedir. Şirketimiz güçlü bir denetim mekanizmasının sağladığı kalitenin yanı sıra yüksek teknolojik altyapısı ve teknik donanımıyla müşterilerine hızlı ve doğru hizmet sunmaktadır.


Ankara merkezli Rasyonel Grup Taşınmaz Değerleme A.Ş.’nin Antalya’da bulunan Bölge Müdürlüğü ile Türkiye'nin bir çok ilinde bulunan kadrolu ve sözleşmeli personeli ile sağladığı yerel hizmetlerin yanı sıra sahip olduğu kurumsal yapı ve kadro ile tüm Türkiye çapında, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 35 nolu tebliği çerçevesinde ve Uluslararası Değerleme Standartları kapsamında hizmet vermektedir.


Kadromuz özellikle otel, alışveriş merkezi, iş merkezi, marina, benzin istasyonu ve benzeri bir çok ticari yapıların yanı sıra sanayi yapıları ve zirai taşınmazlar üzerinde uzmanlaşmış olup kendi konularında akademik çalışmalarını sürdürmektedir.


Rasyonel Grup Taşınmaz Değerleme A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII No: 35 sayılı " Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Değerleme Hizmeti Verecek Şirketlere ve Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ" çerçevesinde değerleme hizmeti vermek üzere kurulun 29.12.2011 tarih ve 44/1176 sayılı kararı ile Lisanslı Gayrimenkul Değerleme Şirketleri Listesine alınmıştır

Rasyonel Grup Taşınmaz Değerleme A.Ş., Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun 13.06.2013 tarih ve 5381 sayılı Kararı ile Bankalara Değerleme Hizmeti Verecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmeliğin 11. maddesine istinaden bankalara " gayrimenkul, gayrimenkul projesi veya gayrimenkullere bağlı hak ve faydaların değerlemesi " hizmeti vermeye uygun görülmüştür.