Hizmetlerimiz


Bankalar, Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları, Sermaye Piyasası Kurulunun denetimine tabi diğer kurum ve kuruluşlar, belediyeler ile her türlü kamu kuruluşları, her türlü gerçek ve tüzel kişilere değerleme hizmeti vermekteyiz. Rasyonel Grup Taşınmaz Değerleme A.Ş, kurum ve kişilere Uluslararası Değerleme Standartları çerçevesinde aşağıdaki konu başlıklarında değerleme hizmeti sunmaktadır.


 • Her türlü gayrimenkul, gayrimenkul projeleri ve gayrimenkullere dayalı hak ve faydaların değer tespiti
 • İpotekli konut finansmanı için ipotek tesisi ve alacakların takibi aşamalarında her türlü gayrimenkulün değer tespiti
 • Gayrimenkullerle ilgili proje analizleri,
 • İnşaat seviye tespiti,
 • Şerefiyelendirme,
 • Fizibilite çalışması,
 • En verimli ve en iyi kullanım değer analizi tespiti,
 • Boş arazi ve geliştirilmiş proje değeri analizi,
 • Maliyet Analizi,
 • Risk Analizi,
 • Yatırım performans değerlemeleri,
 • Pazar analizleri ve araştırmaları,
 • Bölge ekonomisi araştırmaları,
 • Proje yönetim hizmetleri,
 • Gayrimenkul ve gayrimenkule bağlı hakların hukuki durumları ile ilgili analiz ve raporlama hizmetleri
 • Her türlü gayrimenkulün kira rayiç bedelleri tespiti
 • Üst hakkı, intifa hakkı değer tespitleri
 • Şehircilik ve kentsel dönüşüm projeleri ile ilgili olarak gayrimenkul ve gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerlemesini yapmak,


İpotekli konut finansmanı için ipotek tesisi ve alacakların takibi aşamalarında bankalara değerleme hizmeti verilen gayrimenkul türlerinden örnekler aşağıda yer almaktadır.


- Konut, dükkan, ofis, işyeri, vs. kat irtifaklı/kat mülkiyetli taşınmazlar (24 saat*) - İmarlı arsalar ve tarım arazileri (24 saat*) - Fabrika, İmalathane, vb. sanayi yapıları, Hastane, Benzin İstasyonu, Plaza, İş merkezi (48 saat*) - Turistik Tesisler, Alışveriş Merkezi, Arsa Proje Geliştirmeleri, vb. ticari yapılar (72 saat*)


(*) : Verilen süreler şirket merkezi ve şubelerinin bulunduğu illerde resmi kurumlardan kaynaklanan problemler olmaması durumu ve bankaların kendi rapor formatlarında hazırlanan raporlar için verilmiştir.