Özgeçmişlerimiz


Berkay DEMİRKAN (SPK Lisans No: 400832) 1980 yılında Ankara’da doğdu. 2003 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama bölümünden mezun oldu. 2005 yılında Yatırım Gayrimenkul Değerleme A.Ş’ de kadrolu olarak değerleme uzmanlığı görevine başladı. Denetmen olarak da görev aldığı firmadan 2010 yılı Ağustos ayında ayrılıp, kendi şahıs firmasını kurarak çözüm ortağı olarak çalışmalarını devam ettirdi. Özellikle alışveriş merkezi, otel, fabrika vb. nitelikli taşınmazların değerlemelerinde çalışmalarını yoğunlaştırdı. Temmuz 2011’den bu yana Rasyonel Grup Taşınmaz Değerleme A.Ş. bünyesinde kurucu ortak ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak çalışmalarına devam etmektedir.   


Derya DEMİR (SPK Lisans No:401285) 1981 yılında Horasan’da doğdu. 2004 yılında Anadolu Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 2009 yılında Ankara Üniversitesi Taşınmaz Geliştirme Anabilim Dalında başladığı Yüksek Lisans öğrenimine devam etmektedir. 2005-2007 yılları arasında Şekerbank’ın iştiraki olan Tarpam A.Ş.’de gayrimenkul değerleme uzmanı olarak çalıştıktan sonra 2007 yılında Yatırım Gayrimenkul Değerleme A.Ş’de kadrolu olarak değerleme uzmanlığı görevine başladı. 2010 yılında şahıs şirketi kurarak SPK Lisanslı çözüm ortağı olarak çalışmalarına devam etti. Temmuz 2011’den bu yana Rasyonel Grup Taşınmaz Değerleme A.Ş. bünyesinde kurucu ortak ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak çalışmalarına devam etmektedir.   


Özce YALINER (SPK Lisans No:401047) 1978 yılında Ankara’da doğdu. 2002 yılında Gazi Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama bölümünden mezun oldu. TMMOB Şehir Plancıları Odasında ve özel bir planlama bürosunda Şehir Plancısı olarak çalıştıktan sonra 2005 Haziran ayında Yatırım Gayrimenkul Değerleme A.Ş.’de kadrolu değerleme uzmanı olarak çalışmaya başladı. 2007 Kasım ayında görevinden ayrılarak, aynı ay İstanbul’da, Akbank Genel Müdürlüğü’nde, Kurumsal ve Ticari Krediler bölümü Ekspertiz Biriminde çalışmaya başladı. Bu dönemde Türkiye çapında otel, AVM, fabrikalar, ticari arsalar, büyük konut projeleri gibi çok sayıda ticari gayrimenkulün kontrolörlüğünü yaptı. Aynı zamanda, Akbank ekspertiz raporları yazılım programının analiz çalışmalarında yer aldı. 2010 Ekim ayında Akbank’taki görevinden istifa edip, Ankara’da kurduğu şahıs firması ile  çözüm ortağı olarak değerleme faaliyetlerine devam etti. Bu dönemde Tapu ve Kadastro Modernizasyon Projesi kapsamında komisyonda görev aldı. Ağustos 2011’de şahıs firmasını kapatarak, Rasyonel Grup Taşınmaz Değerleme A.Ş.’de değerleme uzmanı olarak çalışmaya başladı. TDUB Türkiye Değerleme Standartları çalışmasında ve Hukuki Kısıtlılığı Bulunan Taşınmazlara İlişkin Uygulama Esasları Komisyonunda 2014 yılına kadar görev aldı. Rasyonel Grup Taşınmaz Değerleme A.Ş.’de Nisan 2013 tarihinden itibaren şirket ortağı ve Eylül 2013 tarihinden bu yana da Yönetim Kurulu Üyesi olarak çalışmalarına devam etmektedir.   


Gürkan YÜCEL (SPK Lisans No:401559) 1978 yılında Ankara’da doğdu. 2001 yılında mezun olduğu Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde yüksek lisansını tamamladıktan sonra 2006 yılında Yatırım Gayrimenkul Değerleme A.Ş.’de kadrolu değerleme uzmanı olarak çalışmaya başladı. 2009 yılı sonunda görevinden ayrılarak, SPK Lisanslı çözüm ortağı olarak çalışmalarına devam etti. 2007 yılından bu yana Peyzaj Mimarları Odası’nın sürdürdüğü Kamulaştırma Bilirkişilik Eğitimi’ne eğitmen olarak katılmaktadır. “Tarımsal Arazilerde Gelir Yöntemi Uygulanması” ve “Bölge-Ürün Bazında Kapitalizasyon Oranı Tespiti” konularında yayımlanmış makaleleri bulunmaktadır. Temmuz 2011’den bu yana Rasyonel Grup Taşınmaz Değerleme A.Ş. bünyesinde kurucu ortak ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak çalışmalarına devam etmektedir.   


Volkan BAL (SPK Lisans No:402350) 1982 yılında İzmir’de doğdu. 2005 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 2005 yılında Antalya’da faaliyet gösteren Eriş İnşaat Şirketinde şantiye şefi olarak görev aldıktan sonra 2006 yılında Yatırım Gayrimenkul Değerleme A.Ş’de kadrolu olarak değerleme uzmanlığı görevine başladı. Aynı yıl içerisinde şahıs firması kurarak; 2009 yılında ise Balkan Gayrimenkul Değerleme Limited Şirketi’ni kurarak çözüm ortağı olarak çalışmalarını devam ettirdi. Özellikle otel ve nitelikli taşınmaz değerlemesinde çalışmalarını yoğunlaştırarak 2011 yılında limited şirketini sonlandırıp Rasyonel Grup Taşınmaz Değerleme A.Ş. ‘nin kurucu ortakları arasında yer aldı. Halen Rasyonel Grup Taşınmaz Değerleme A.Ş. bünyesinde kurucu ortak ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak çalışmalarına devam etmektedir.