Hizmetlerimiz

Hizmetlerimiz


Bankalar, Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları, Sermaye Piyasası Kurulunun denetimine tabi diğer kurum ve kuruluşlar, belediyeler ile her türlü kamu kuruluşları, her türlü gerçek ve tüzel kişilere değerleme hizmeti vermekteyiz. Rasyonel Grup Taşınmaz Değerleme A.Ş, kurum ve kişilere Uluslararası Değerleme Standartları çerçevesinde aşağıdaki konu başlıklarında değerleme hizmeti sunmaktadır.

 

 • Her türlü gayrimenkul, gayrimenkul projeleri ve gayrimenkullere dayalı hak ve faydaların değer tespiti
 • İpotekli konut finansmanı için ipotek tesisi ve alacakların takibi aşamalarında her türlü gayrimenkulün değer tespiti
 • Gayrimenkullerle ilgili proje analizleri,
 • İnşaat seviye tespiti,
 • Şerefiyelendirme,
 • Fizibilite çalışması,
 • En verimli ve en iyi kullanım değer analizi tespiti,
 • Boş arazi ve geliştirilmiş proje değeri analizi,
 • Maliyet Analizi,
 • Risk Analizi,
 • Yatırım performans değerlemeleri,
 • Pazar analizleri ve araştırmaları,
 • Bölge ekonomisi araştırmaları,
 • Proje yönetim hizmetleri,
 • Gayrimenkul ve gayrimenkule bağlı hakların hukuki durumları ile ilgili analiz ve raporlama hizmetleri
 • Her türlü gayrimenkulün kira rayiç bedelleri tespiti
 • Üst hakkı, intifa hakkı değer tespitleri
 • İmar Barışı kanunu kapsamında danışmanlık hizmeti