Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu


Gürkan YÜCEL (SPK Lisans No:401559) 1978 yılında Ankara’da doğdu. 2001 yılında mezun olduğu Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde yüksek lisansını tamamladıktan sonra 2006 yılında Yatırım Gayrimenkul Değerleme A.Ş.’de kadrolu değerleme uzmanı olarak çalışmaya başladı. 2009 yılı sonunda görevinden ayrılarak, SPK Lisanslı çözüm ortağı olarak çalışmalarına devam etti. 2007 yılından bu yana Peyzaj Mimarları Odası’nın sürdürdüğü Kamulaştırma Bilirkişilik Eğitimi’ne eğitmen olarak katılmaktadır. “Tarımsal Arazilerde Gelir Yöntemi Uygulanması” ve “Bölge-Ürün Bazında Kapitalizasyon Oranı Tespiti” konularında yayımlanmış makaleleri bulunmaktadır. Temmuz 2011’den bu yana Rasyonel Grup Taşınmaz Değerleme A.Ş. bünyesinde kurucu ortak ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak çalışmalarına devam etmektedir.  

Berkay DEMİRKAN (SPK Lisans No: 400832) 1980 yılında Ankara’da doğdu. 2003 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama bölümünden mezun oldu. 2005 yılında Yatırım Gayrimenkul Değerleme A.Ş’ de kadrolu olarak değerleme uzmanlığı görevine başladı. Denetmen olarak da görev aldığı firmadan 2010 yılı Ağustos ayında ayrılıp, kendi şahıs firmasını kurarak çözüm ortağı olarak çalışmalarını devam ettirdi. Özellikle alışveriş merkezi, otel, fabrika vb. nitelikli taşınmazların değerlemelerinde çalışmalarını yoğunlaştırdı. Temmuz 2011’den bu yana Rasyonel Grup Taşınmaz Değerleme A.Ş. bünyesinde kurucu ortak ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak çalışmalarına devam etmektedir. 

Volkan BAL (SPK Lisans No:402350) 1982 yılında İzmir’de doğdu. 2005 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 2005 yılında Antalya’da faaliyet gösteren Eriş İnşaat Şirketinde şantiye şefi olarak görev aldıktan sonra 2006 yılında Yatırım Gayrimenkul Değerleme A.Ş’de kadrolu olarak değerleme uzmanlığı görevine başladı. Aynı yıl içerisinde şahıs firması kurarak; 2009 yılında ise Balkan Gayrimenkul Değerleme Limited Şirketi’ni kurarak çözüm ortağı olarak çalışmalarını devam ettirdi. Özellikle otel ve nitelikli taşınmaz değerlemesinde çalışmalarını yoğunlaştırarak 2011 yılında limited şirketini sonlandırıp Rasyonel Grup Taşınmaz Değerleme A.Ş. ‘nin kurucu ortakları arasında yer aldı. Halen Rasyonel Grup Taşınmaz Değerleme A.Ş. bünyesinde kurucu ortak ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak çalışmalarına devam etmektedir.