۶- ماموریت و چشم انداز

۶- ماموریت و چشم انداز


۷- ماموریت ما

 

۸-  ارائه یک سرویس سریع تر و با استفاده از تکنولوژی و فرآیند های روز

 

۱۰- ارایه خدمات با کیفیت بالا و ایجاد تفاوت در این صنف بازار

۱۱- چشم انداز ما

۱۲- ایجاد تفاوت با نوآوری های مربوط به روند ارزیابی،

۱۳- تعقیب و پیگیری کیفیت کار

۱۴- گروه RASYONEL با خارج نشدن از اصول و روش خود، همراه به سوی پیشرفت می رود.

۱۵- در بخش صنف خود قبل از همه :

۱۶- در مشتری و عضوهایی که مراجعه میکنند با ایجاد شرایط ایده آل و مناسب اولین انتخاب مشتری هایشان باشند.

 

۱۷- سیاست کیفی:

 

۱۸- برای ایجاد کیفیت میتوانیم از سرعت مان کم کنیم اما برای افزایش سرعتمان نمی توانیم از کیفیتمان کن کنیم

۱۹- مدیریت زمان برای ما همه چیز است

۲۰- مهمترین عنصر برای ایجاد کیفیت ما حسابرسی دقیق هست