Akaryakıt İstasyonu Değerleme

Akaryakıt İstasyonu Değerleme


Akaryakıt İstasyonu Değerleme

Bilge Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. konusunda uzman kadrosuyla Akaryakıt / LPG İstasyonu Değerleme Raporu hazırlamaktadır. Akaryakıt İstasyonu Değerleme Raporu’nda taşınmazın bulunduğu lokasyon, akaryakıt satışı (lt), yakın çevresinde yer alan istasyon sayısı, taşınmazın önünden geçen araç sayısı, taşınmazın yakın çevresinin demografik yapısı, taşıdığı bayrak, intifa süresi vb. birçok değişkenin bulunması özel bir uzmanlık gerekmektedir. Firmamız akaryakıt istasyonu değerlemesi, intifa hakkı değerlemesi, yatırım kararları ve kira değeri tespiti konusunda dağıtıcı kuruluşlara ve kurumsal, bireysel yatırımcılara hizmet vermektedir.

 

Akaryakıt İstasyonlarının gelir üreten birimler olması nedeniyle değerlemesinde Gelir Kapitalizasyon Yöntemi, Maliyet Yöntemi ve Emsal Karşılaştırma Yönteminin birlikte kullanıldığı ya da içlerinden en uygun olanının değerleme özelinde tercih edilmesi sebebiyle diğer gayrimenkul değerleme çalışmalarından ayrılmaktadır.

Akaryakıt İstasyonlarının değerlemesinde dikkat edilecek maliyet unsurları;

•Akaryakıt istasyonu lejantlı arsanın değeri,
•Market, İdari Bina, Kanopi/tonoz, Tanklar, Pompalar, Otomasyon, Saha Betonu, Çevre Yeşili, Yıkama Alanı, Bakım Servisi, Lokanta vb. yapıların değeri

 

Akaryakıt İstasyonlarının değerlemesinde dikkat edilecek gelir unsurları;

•Akaryakıt günlük/aylık/yıllık satış değerleri (litre)
•Market Gelirleri
•Bakım Servisi Gelirleri
•Diğer Gelirler (Lokanta, Yıkama Alanı, ATM Alanı v.b.)

 

Akaryakıt istasyonu amaçlı kullanılan yapıların değerlemesinde değere ulaşmak amacıyla birden fazla gayrimenkul değerleme yaklaşımı kullanılmakta olup bu yöntemler gelir kapitalizasyon yöntemi, emsal karşılaştırma yöntemi ve maliyet yöntemidir.

 

•Gelir Kapitalizasyon Yöntemi: Bu yöntem ile değerlemesi yapılan mülke ait akaryakıt satış gelirleri, market, restoran ve var ise kirada olan ünitelere ait toplam gelir ve harcama verilerini dikkate alır ve indirgeme yöntemi ile değer tahmini yapılır.

 

•Emsal Karşılaştırma Yöntemi: Bu yaklaşım ile taşınmazla benzer akaryakıt satış oranına sahip istasyonların satış değerleri ile benzer konumda ve özellikteki ikame mülklerin değerlerinin karşılaştırılmasına dayalı değer takdir yöntemidir.

 

•Maliyet Yöntemi: Bu değerleme yaklaşımları arasında gayrimenkulün değerinin belirlenmesine en az etkisi olan yöntem ise maliyet yöntemidir. Akaryakıt istasyonlarının değeri kurulum maliyetlerinin (inşaat ve ekipman) genellikle çok üzerinde olduğundan maliyet yöntemi bu nitelikteki gayrimenkullerin değerlemesinde fazla tercih edilmese de fikir vermesi açısından kullanılabilmektedir.

 

Akaryakıt İstasyonu değerlemesi genel olarak mevcut piyasada;

 

-Alım – satım işlemleri,
-Yatırım ve kiralama işlemleri,
-İntifa hakkı değerlemesi,
-Yatırım, fizibilite çalışması
-Faal işletme değerlemesi, …… olarak talep edilmektedir.