TAPU HARÇLARINDA YENİ DÖNEM

TAPU HARÇLARINDA YENİ DÖNEM

TAPU HARÇLARINDA YENİ DÖNEM

Bilindiği üzere gayrimenkul satışlarında tapu harcı, gayrimenkulün değeri üzerinden hesaplanmaktadır. Bu doğrultuda gayrimenkulün değeri ne kadar yüksekse ödenecek harç tutarı da o kadar yüksek çıkmaktadır. Hali hazırda gayrimenkullerin değeri belediyeler tarafından belirlenmekte olup rayiç bedel adı ile tapu müdürlüklerine bildirilmektedir. Ancak yine bilindiği üzere bu bedeller doğru şekillerde tespit edilmemekte ve gerçeği yansıtmamaktadır. Örneğin gerçek alım-satım değeri 1.000.000 TL olan bir gayrimenkulün rayiç bedeli 200.000 TL olabilmektedir. Böyle bir farklılıkta da devlet çok ciddi bir vergi kaybına uğramaktadır.

İşte bu vergi kaybını ortadan kaldırmak için hükümet tarafından alınan karar ile 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren bütün gayrimenkul alım-satım işlemlerinde SPK Lisanslı gayrimenkul değerleme firmaları tarafından hazırlanacak gayrimenkul değerleme raporu hazırlatılması zorunlu hale getirilecektir. Gayrimenkul alım-satımı yapacak olan vatandaşlar SPK Lisanslı gayrimenkul değerleme firmaları aracılığıyla alım-satımı yapılacak olan gayrimenkulün değerleme raporunu hazırlatarak bu raporu tapu müdürlüğüne sunacak ve tapu harcını gerçek değer üstünden gösterecektir.

Gayrimenkulün değerini düşük göstererek düşük harç ödeme yoluyla vergi kaçıranların önünü kesecek olan bu uygulama 1 Ocak 2020 tarihinde, belirlenecek olan pilot bölgelerde başlanacak, 1 Haziran 2020 tarihinde ise tüm Türkiye’de uygulanmaya başlanacaktır.

Vatanımıza ve milletimize hayırlı olması dileğiyle…