Kentsel Dönüşüm Projelerine Danışmanlık

Kentsel Dönüşüm Projelerine Danışmanlık


Şehir Planlama ve Kentsel Dönüşüm Projelerine Danışmanlık

Kentsel dönüşüm, “6306 sayılı Afet Riskli Yapıların Yenilenmesi Hakkında Kanun”a göre ise, kentteki afet riski taşıyan alanların belirlenip, sağlıklı ve de yaşanılabilir hale getirilmesidir.

Kentsel dönüşüm kanunu amacı 6306 sayılı kanunun 1. Maddesinde şu şekilde açıklanmaktadır:

  • “amaç; afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde, fen ve sanat norm ve standartlarına uygun, sağlıklı ve güvenli yaşama çevrelerini teşkil etmek üzere iyileştirme, tasfiye ve yenilemelere dair usul ve esasları belirlemektir.”

Kanun, ülkemiz genelinde, kentler ve köyler olmak üzere, tüm yerleşim birimlerinde yer alan ekonomik ömrünü tamamlamış, risk taşıyan yapıların devletin sağladığı yapım kredisi, kira yardımı, belediye harç – vergi avantajlarını da kullanarak yeniden yapılmasını öngörmektedir.
Kentsel dönüşüm alanları riskli binaların yanında, yerleşim yerlerinin kongre ve kültür merkezleri, park ve eğlence alanları gibi modern ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli olan yerleri de kapsamaktadır.

 

Kentsel Dönüşüm Değerleme Raporu Zorunlu Mudur?

 

İlgili kanunda rayiç değer, maliklerce Sermaye Piyasası Kuruluna kayıtlı olarak faaliyet gösteren lisanslı değerleme kuruluşlarına tespit ettirilmiş olan taşınmazın değeri de gözetilerek Bedel Tespiti Komisyonunca belirlenir.  denmektedir.

Bu bağlamda kentsel dönüşüme konu olan yer bir yapı için, Sermaye Piyasası Kuruluna kayıtlı olarak faaliyet gösteren lisanslı değerleme kuruluşlarına hazırlatılmış olan Kentsel Dönüşüm Değerleme Raporuna ihtiyaç duyulmaktadır.

 

Konu ile ilgili daha detaylı bilgi için “Kentsel Dönüşüm Değerleme Süreci” adlı blog yazımızı okuyabilirsiniz.

 

Rasyonel Grup Taşınmaz Değerleme olarak şehir planlama ve kentsel dönüşüm projelerine danışmanlık hizmetlerimiz kapsamında; şehircilik ve kentsel dönüşüm projeleri hazırlanması, bu projelerin yönetilmesi, yapılmasının sağlanması konularından danışmanlık gerçekleştirmekteyiz. Detaylı bilgi için bizimle iletişme geçmek için aşağıdaki değerleme talep formunu doldurabilirsiniz. Size Kısa Sürede Dönüş Sağlanacaktır.

Tel:  +90 242 503 34 06
Tel:  +90 312 220 08 20
Tel:  +90 549 783 06 62