Projenin Yatırımcı Açısından Değerlendirilmesi ve Yönetim Danışmanlığı

Projenin Yatırımcı Açısından Değerlendirilmesi ve Yönetim Danışmanlığı


Projenin yatırımcısı açısından değerlendirilmesi ve yönetim danışmanlığı hizmetlerimiz kapsamında; Yapımına başlanılan projelerde, iktisadi, mali, hukuki, yapı malzemeleri, yapı tekniği ve benzeri konularda danışmanlıklar yapılması, değişen piyasa parametrelerine göre projenin devamı, geliştirilmesi, değiştirilmesi ya da durdurulması konularında raporlar hazırlanması çalışmalarını gerçekleştirmekteyiz.

Yapılaşmaların en etkin ve verimli kullanıma yönelik yapılması, gayrimenkul değerliliğinin yüksek tutulması, pazar talebine uygun olması konularında da danışmanlık hizmeti sunuyoruz.